Koreografia

Koreografia on tunti, jolla työstetään uusia koreografioita ja harjoitellaan tanssirepertuaaria. Tällä kurssilla pääset yhtaikaa taidetanssin niin luomis- kuin tulkintaprosessiin. Kurssi on nykytanssipainotteinen työpaja.

Kurssilla saat haastaa itseäsi koreografian työstämisellä ja hiomisella, saat myös heittäytyä tanssi- ja teatteri-improvisaatioiden kautta oman liikkeen ja ilmaisun kehittämiseen. Kurssilla saa kokemuksia siitä, miten rikastaa liikesanastoa, miten tyylittelyllä voi muuttaa liikkeiden viesti- ja tulkintamerkityksiä, sekä miten yhdistää parhaalla tavalla oma tanssi- ja liikuntatausta taiteelliseen luomisprosessiin. Tunnille osallistuminen edellyttää aikaisempaa tanssi- ja liikuntataustaa.

Ohjaaja Aare Rander

 

Tanja´s contemporary- small(640x424)Aare´s contemporary - small(640x424)kasvunaikakasvuaika 3