Nykytanssi

Nykytanssin eri tyylisuuntiin pohjautuva tunti antaa hyvän pohjan kehonhallintaan, ilmaisuun ja tanssitekniikkaan. Tunneilla harjoitellaan eri tanssitekniikoita, huomioidaan yksilön anatomia, sekä etsitään uusia tapoja ilmentää liikettä ja ilmaisua. Koska nykytanssi on kehittynyt moninaisen laajaksi, on se oiva tapa tutustua ja löytää erilaisia liikkumismuotoja ja -laatuja omassa kehossa.

Taidetanssin suuntauksena nykytanssi on kehittynyt 1800-luvun lopun ja 1900-luvun vapaa tanssin ja 1900-luvun modernin tanssin sekä postmodernin tanssin suuntauksista. Nykytanssille, kuten nykytaiteelle muutenkin, on ominaista elää jatkuvassa muutostilassa ja kehittyä vuorovaikutuksessa ajan ilmiöiden kanssa. Tunneilla korostuu painovoiman käyttö, liikkeen kokonaisvaltaisuus, sen dynaaminen vaihtelevuus ja virtaavuus – jokainen liike voi toimia impulssina seuraavalle. Nykytanssi soveltuu erinomaisesti niille, joilla on halu kehittää omaa osaamistaan kehonhallinnassa ja ilmaisussa. Tunti antaa hyvät liikunnalliset valmiudet. Tunneilla pyritään ottamaan huomioon oppilaan yksilölliset lähtökohdat (aikaisempi liikuntatausta / tanssikoulutus) ja tarjoamaan tanssinautinto niin aloittelijoille kuin myös tanssia harrastaneille. Tärkeintä on avoin mieli ja halu kohdata haasteita.

Ohjaaja Aare Rander

 

img_20160921_101653img_20160921_093351 kuva - Meeli Laidveekuva - Meeli Laidveekuva - Meeli Laidvee kuva - Meeli Laidveekuva - Meeli Laidvee kuva - Meeli Laidveekuva - Meeli Laidveekuva - Meeli Laidvee

kuvat – Meeli Laidvee ja Sari Hannula